Ich wyobraźnia nie zna granic a wiara (w siebie) jest wszechpotężna.

wtorek, 27 stycznia 2009