Ich wyobraźnia nie zna granic a wiara (w siebie) jest wszechpotężna.

wtorek, 10 marca 2009